Yasal Sorumluluk ve Teşvikler

Mesleki Yeterlilik Belge Zorunluluğu

 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğlerde belirtilen mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. (5544 Sayılı Kanun Ek Madde 1)

 

Cezai Yaptırımlar 

  • Belge zorunluluğuna ilişkin denetimler, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İş Müfettişlerince yürütülmektedir. 
  • Belgesiz çalıştırılan her kişi için  işveren yada işveren vekiline 500 TL idari para cezası verilecektir

Mesleki Yeterlilik Belgesine Verilen Sigorta Teşvikleri

  •  6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı 54 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir. (4447 Sayılı Kanun, Geçici Madde 10)
  • 6111 sayılı Kanun kapsamında teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan, mevcut çalışanlarınıza MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi aldırmanız durumunda sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı 12 ay süre ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmektedir. (4447 Sayılı Kanun, Geçici Madde 10)