Tarafsızlık Beyanı

 

BELGE AKADEMİ A.Ş. olarak;

 

1.      Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında; herhangi bir tarafın baskısı veya etkisi altında kalmaksızın TS EN ISO/IEC 17024 ve ilgili yasal gereklilikler çerçevesinde tarafsızlığın korunacağını,

2.      Kendi çalışanlarımıza, başvuru sahiplerine ve adaylara adil, eşit, dürüst ve yansız şekilde davranılacağını,

3.      Müşterilerimizin istek ve beklentilerinin eşit mesafede yerine getirileceğini,

4.      Adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin sahip olduğu bilgiler için gizlilik ve güvenlik ilkelerine uyulacağını ve tüm bunlar için gerekli önlemlerin alınacağını,

5.      Belgelendirme sürecini etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışılacağını,

6.      Çalışanlarımıza tarafsızlığı zedeleyebilecek ticari, finansal vb. baskılarda bulunulmayacağını,

7.      Belgelendirme faaliyetlerine katılan bütün personel ve komitelerin, kararını hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altına girmeden verileceğini,

8.      Belgelendirme faaliyetinin tüm aşamasında, sahip olduğum başka şirket veya şirketin alt markalarıyla olan ilişkilerde tarafsızlığın korunacağını,

9.      Personelin sürekliliğinin esas olacağını,

10.  Verilecek hizmetlerde sürekli iyileştirme mantığı içerisinde kalitenin en üst düzeyde tutulacağını,

11.  Şikâyet ve itirazların gizlilik prensibinden ödün vermeden ele alındığını,

12.  Başvuruların, mali şartlar veya bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici şartlar ortaya koymayacağı ve adayların kuruluşa erişiminin haksız olarak engellenmeyeceği veya kısıtlanamayacağı,

13.  Bütün bunların kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, komitelerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu döküman ile garanti altına alındığını, ayrıca BELGE AKADEMİ BELGELENDİRME DENETİM GÖZETİM EĞİTİM TUR. İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş üst yönetiminin yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemi’ne uyacağını, sistemin en verimli ve etkin şekilde çalışması için gerekli olan kaynakları tahsis edeceğini ve bunun tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını sağlayacağını,

beyan ve taahhüt ederiz. 

                                                                                                                                                                                Didem Saraçoğlu

                                                                                                                                                                          YÖNETİM KURULU ÜYESİ